Sep 25

ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์อัตราลูกจ้างชั่วคราว

announce3-01

Sep 15

แบบฟอร์มของบบูรณาการปี 2562

150917_2-02

Sep 25

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน 11th International Warsaw Invention Show (IWIS 2017)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้นำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด
และจัดแสดงในงาน
11th International Warsaw Invention Show (IWIS 2017)

ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2560
ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์

โดยมีผลงานที่ได้ผ่านการคัดเลือกจาก วช. จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่

coming-soon-01 coming-soon-01 coming-soon-01
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี  ศรีนนท์ฉัตร
ผลงาน : ระบบควบคุมสำหรับโรงเพาะเห็ด
ถั่งเช่าแบบอัตโนมัติ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร  แซมสีม่วง
ผลงาน : การพัฒนารถแทรกเตอร์อัตโนมัติ
ไร้คนขับนำทางด้วยระบบ GPS
สำหรับเกษตรกรรมสมัยใหม่
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.สรพงษ์  ภวสุปรีย์
ผลงาน : วัสดุนาโนหลากสมบัติ
จากแร่ธรรมชาติราคาถูก

 

coming-soon-01 coming-soon-01
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์วิชญ์  บุญพิสุทธินันท์
ผลงาน : ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าจากสารสกัด
เงาะพันธุ์สีชมพูขนาดนาโนที่ใช้เทคโนโลยี
นีโอโซมซึ่งพัฒนาจากกะทิ
 นายณัฐชรัฐ  แพกุล
ผลงาน : ซอสหอยขม

Sep 21

ขอแจ้งขยายเวลาการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

210917-01

Image

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการและลงนามความร่วมมือสนับสนุน (Talent Mobility)

19554873_1895885687088576_2782285813621768128_n

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการและลงนามความร่วมมือสนับสนุน
กิจกรรมการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 20 กันยายน 2560
ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการจะเป็นแรงผลักดันที่สาคัญในการส่งเสริมความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility ในสถาบันอุดมศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวในระยะยาวต่อไป
ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีให้เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนในครั้งนี้

ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินโครงการ Talent Mobility จำนวน 19 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(more…)

Sep 19

โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี (RMUTT-Researcher Awards)

Poster-2-001

NameSizeHits
NameSizeHits
ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี เรื่อง รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น พ.ศ. 25602.2 MiB16
คำยินยอมเป็นตัวแทนขอเสนอรับรางวัลประเภทที่ 1.pdf82.4 KiB8
ใบสมัครนักวิจัยดีเด่น Basic Research.pdf169.5 KiB23
คำยินยอมเป็นตัวแทนขอเสนอรับรางวัลประเภทที่ 2.pdf81.5 KiB5
ใบสมัครนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด.pdf141.3 KiB11
ใบสมัครนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์.pdf169.3 KiB2
ใบสมัครนักวิจัยที่มีผลงานทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น IPC.pdf165.7 KiB3
คำยินยอมเป็นตัวแทนขอเสนอรับรางวัลประเภทที่ 4.pdf247.8 KiB4
ใบสมัครนักวิจัยที่มีผลงานบริการวิชาการดีเด่น.pdf138.6 KiB5
คำยินยอมเป็นตัวแทนขอเสนอรับรางวัลประเภทที่ 1.doc19.7 KiB4
ใบสมัครนักวิจัยดีเด่น Basic Research.doc93.0 KiB4
คำยินยอมเป็นตัวแทนขอเสนอรับรางวัลประเภทที่ 2.doc19.8 KiB4
ใบสมัครนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด.doc57.5 KiB6
ใบสมัครนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์.doc87.5 KiB5
ใบสมัครนักวิจัยที่มีผลงานทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น IPC.doc74.0 KiB4
คำยินยอมเป็นตัวแทนขอเสนอรับรางวัลประเภทที่ 4.doc18.0 KiB3
ใบสมัครนักวิจัยที่มีผลงานบริการวิชาการดีเด่น.doc74.0 KiB5

Sep 15

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ที่ได้รับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559

150917-01

Page 1 of 4012345...101520...Last »