Nov 17

ประกาศรายชื่อนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2560 (RMUTT-Researcher Awards)

Oct 02

คู่มือ DRMS สำหรับนักวิจัย

คู่มือ DRMS สำหรับนักวิจัย สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิก!

Sep 15

แบบฟอร์มของบบูรณาการปี 2562

150917_2-02

Nov 17

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวน 2 รายการ วงเงิน 214,800 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

Image

งานสัมมนา RMUTT-CEGeoGTech GREEN MATERIALS SEMINAR

งานสัมมนา RMUTT-CEGeoGTech GREEN MATERIALS SEMINAR

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนำโดย รศ.ดร. ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร. สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี และ ผศ.ดร. วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ทำการตกลงร่วมมือกับ CEGeoGTech นำโดย Datuk. Prof. Emeritus Dr. Kamarudin Hussin, Assoc. Prof. Dr. Mohd. Mustafa al Bakri Abdullah และ Dr. Mohd Arif Anar Mohd Salleh เพื่อดำเนินงานเป็นเครือข่าย เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจัดงานสัมมนา RMUTT-CEGeoGTech GREEN MATERIALS SEMINAR ระหว่าง มทร.ธัญบุรี และ CEGeoGTech

(more…)

Image

วันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2560

วันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2560

ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมพิธีการเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน “วันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2560” โดยท่านอธิการบดี มทร.ธัญบุรีได้มอบให้ท่านวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีเป็นผู้แทนในการเฝ้าฯ เสด็จในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณาจารย์ทั้ง 3 ท่านได้แก่ ผศ.ดร. กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์, ภญ. เอมอร ชัยประทีป และอาจารย์ณัฐชรัฐ แพกุล ที่นำผลงานมาแสดงในครั้งนี้

(more…)

Nov 13

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่านที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ (INOVA-BUDI UZOR 2017)

Image

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่ 31 ตุลาคม 2560
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม โดยท่านวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี ได้มอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดการประชุมในวาระนี้ เพื่อทบทวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้การดำเนินงาน 3 พื้นที่ ในระดับสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2561

Page 1 of 4312345...101520...Last »