Nov 17

ประกาศรายชื่อนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2560 (RMUTT-Researcher Awards)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายละเอียดผลงานนักวิจัย
เพื่อการจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2560 คลิก!

Oct 02

คู่มือ DRMS สำหรับนักวิจัย

คู่มือ DRMS สำหรับนักวิจัย สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิก!

Sep 15

แบบฟอร์มของบบูรณาการปี 2562

150917_2-02

Image

โครงการประชุมเพื่อจัดทำข้อตกลงกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

โครงการประชุมเพื่อจัดทำข้อตกลงกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับงานวิจัย
และงานบริการวิชาการกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2561
ณ ไร่จันทร์แรมรีสอร์ท ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี นำโดย ผศ. ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้แทนในการเข้าร่วม “โครงการประชุมเพื่อจัดทำข้อตกลงกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับงานวิจัย และงานบริการวิชาการกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง”

Image

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร. 9 แห่ง

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสถาบันวิจัย
และพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2561
ณ ราชมงคลชมคลื่น อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี นำโดย ผศ. ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งบุคลากรในหน่วยงาน ได้เข้าร่วมฟังบรรยายและร่วมกิจกรรมใน “โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง”

Jan 08

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

จำนวน 25 รายการ วงเงิน 100,704.12 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

Image

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่ 5 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัด “ประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” โดยมี ท่านวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งฝ่ายเลขานุการ นำโดย ผศ. ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะผู้จัดทำ เพื่อปรึกษาหารือกับแต่ละคณะเพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันและอำนวยความสะดวกต่อการทำงานต่อไป

Image

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ระหว่าง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และเครือข่ายประชารัฐ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ระหว่าง
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยและเครือข่ายประชารัฐ

วันที่ 28 ธันวาคม 2560
ณ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ดอนเมือง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย รศ. ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ระหว่าง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยและเครือข่ายประชารัฐ พร้อมด้วยผู้อำนวยการหน่วยงานทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ ผศ. ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ อาจารย์นิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้นำผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ของ ดร.ไฉน น้อยแสง อาจารย์จากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี มาจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้

(more…)

Page 1 of 4712345...101520...Last »