โครงการการจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

When:
01/12/2018 – 30/06/2019 all-day
2018-12-01T00:00:00+07:00
2019-07-01T00:00:00+07:00
Contact:
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
0 2549 4681

กิจกรรมที่ 1 จัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์

กิจกรรมที่ 2 โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ทำเนียบทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แบบประเมินความพึงพอใจ