Category Archive: ข่าวประชุม/สัมมนา

ข่าวประชุม/สัมมนา

May 30

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก” กิจกรรมที่ 2. การเขียนข้อเสนอเพื่อพัฒนาศักยภาพ และการต่อยอดงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์

โปสเตอร์อบรม 29-30 มิถุนายน 2560

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก” กิจกรรมที่ 2 “การเขียนข้อเสนอเพื่อพัฒนาศักยภาพและการต่อยอดงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์” ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มทร.ธัญบุรี ผู้ประสานงานโครงการ นางสาวณัฐวรรณ ธรรมวัชรากร ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา (4681) โทรศัพท์: 0 2549 4681 โทรสาร: 0 2549 4680 มือถือ: 0 81277 4749 อีเมลล์: nuthawan_t@rmutt.ac.th

May 29

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานศิลปะและงานสร้างสรรค์ ฯ

RMUTCON

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานศิลปะและงานสร้างสรรค์ และการประกวดงานสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี          

May 26

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กล้านวัตกร รุ่นที่ 2 : กลยุทธ์การพัฒนางานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง”

แบบตอบรับผู้เข้าร่วม กล้านวัตกร รุ่น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญนักวิจัย มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กล้านวัตกร รุ่นที่ 2 : กลยุทธ์การพัฒนางานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง” ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยของตนเองให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ ตลอดจนรับทราบถึงเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อขอรับทุนจาก สนช. สถานที่อบรม : โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี ผู้ประสาน : คุณพัชรินทร์ สว่างวัน ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี โทร. 02-549-4681 โทรสาร 02-549-4680 อีเมล patcharin_s@rmutt.ac.th        

May 05

ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ “การเขียนบทความวิจัยอย่างไร: ให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ที่มี Impact Factor/Quartile สูงขึ้น”

Poster A3 New

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยอย่างไร: ให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ที่มี Impact Factor/Quartile สูงขึ้น” กิจกรรมที่ 1: ภาคบรรยาย วันที่จัดงาน – วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 (สายวิทยาศาสตร์)  ถ่ายทอดประสบการณ์จากเมธีวิจัยอาวุโส สกว. : รับฟังเคล็ดลับ เทคนิค จากประสบการณ์ตรงของนักวิจัยแนวหน้าระดับประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนบทความวิจัย – วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 (สายสังคมศาสตร์) ถ่ายทอดประสบการณ์จากนักวิจัย/นักสร้างสรรค์ : รับฟังเคล็ดลับ เทคนิค จากประสบการณ์ตรงจากนักวิจัย/นักสร้างสรรค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนบทความวิจัยด้านสังคมศาสตร์ สถานที่ ห้องประชุมเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ มทร.ธัญบุรี  โปรดลงทะเบียน  “ตั้งแต่บัดนี้ – วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560”  ช่องทางการสมัคร สามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับ ได้ที่ www.ird.rmutt.ac.th  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม “ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี โทร . 02 …

Continue reading »

Apr 21

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม ๔.๐”

Industry 4.0 Poster-Edit 2

สถาบันวิจัยและพัฒนา  ขอเชิญชวนให้บุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วม โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0” ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเคปราชา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีสิทธิ์เบิกค่าที่พักและค่าอาหาร จากงบประมาณในโครงการ ทั้งนี้ขอให้กรอกแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการส่งคืน สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 24 เมษายน 2560                

Page 1 of 512345