Category Archive: ข่าวประชุม/สัมมนา

ข่าวประชุม/สัมมนา

พ.ย. 25

สัมมนา “การเพิ่มศักยภาพนักวิจัยใหม่”

tag copy

กำหนดการและแผนที่ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท

พ.ย. 11

มหิดล ขอเชิญประชุมวิชาการ 58 “ปฏิรูปประเทศไทย”

mahidol

ส่งใบสมัครที่ shregist2558@gmail.com ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2558 ส่งบทความที่ shacademic2558@gmail.com  ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ที่มา : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล โทร (02)800 2840-78 ต่อ 1008/1019  แฟกซ์ (02)441 9738

พ.ย. 11

มช.เชิญประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ

Chiang Mai

    ที่มา : คณะศึกษาศาสตร์  หน่วยวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร (053)394 4274แฟกซ์ (053)322 1283

ต.ค. 13

ประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8

รำไพพรรณี

  ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โทร (039)471056,(039)319111 ต่อ 3505,3515 แฟกซ์ (039)471056

ต.ค. 10

ประชุมวิชาการระดับชาติ มสธ. วิจัย ประจำปี 2558

stou2558

สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ และนำเสนอผลงานวิจัยในงาน “มสธ. วิจัย ประจำปี 2558” ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 หมดเขตรับบทความ 30 พฤศจิกายน 2557 ที่มา : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

Page 1 of 3123