โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพื่อเพิ่มศักยภาพนักวิจัยใหม่”

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพื่อเพิ่มศักยภาพนักวิจัยใหม่”

ระหว่างวันที่  13-14  มิถุนายน  2556

ณ  โบตานี บีช รีสอร์ท   อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี

 

แบบประเมินความพึงพอใจ