สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา
หัวข้อ The 4th Internatioal Seminar and workshop on
“Doubly-Fed Induction Generators – Modeling and control for windmill application”

ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2561
ณ ห้องประชุมบางกระสอ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 19 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.rdi.rmutsb.ac.th

แบบประเมินความพึงพอใจ