โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

NameSizeHits
1.รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 (ตัวจริงทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอก)84.1 KB400
2.แบบยืนยันเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1146.4 KB131
3.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 (สำรองบุคคลภายนอก)50.6 KB189

รายละเอียดและแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

NameSizeHits
1.หนังสือเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)419.4 KB298
2.โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256299.1 KB287
3.หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)652.5 KB314
4.กำหนดการ โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 156.8 KB357
5.ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 1163.0 KB599

  • 47
    Shares
แบบประเมินความพึงพอใจ