โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 1

NameSizeHits
1.หนังสือเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)419.4 KB189
2.โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256299.1 KB189
3.หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)652.5 KB239
4.กำหนดการ โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 156.8 KB233
5.ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 1163.0 KB456

  • 47
    Shares
แบบประเมินความพึงพอใจ