สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในระดับอุดมศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา
ที่ได้รับรางวัลจากโครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562
ระดับอุดมศึกษา

ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562
ณ EVENT HALL 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

แบบประเมินความพึงพอใจ