สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินกับนักวิจัยทุกท่านที่ได้รับรางวัลในงาน “The 47th International Exhibition of Inventions Geneva”

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม The 47th International Exhibition of Inventions Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส มทร.ธัญบุรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 ทองแดง 2 และรางวัล special prize 3 รางวัล รวมเป็น 8 รางวัล จาก 5 ผลงาน ดังนี้
1. แผ่นแปะแก้ปวดสมุนไพรไทยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีต้นทุนการผลิตต่ำ (สูตรร้อนและสูตรเย็น)
โดย ผศ.ภญ.เอมอร ชัยประทีป วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
2. เจลทารักษาแผลในปากขาวละออโดยการออกแบบการทดลอง
โดย ผศ. ภญ.เอมอร ชัยประทีป วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
ได้รับรางวัล เหรียญทองและรางวัล special prize on stage จาก ministry of science and higher education of the Russian federation ประเทศรัสเซีย

3. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสเต็มเซลล์บัวฉลองขวัญในรูปแบบโพลีเมอริค ไม เซลลาร์ คิวบิค เอนแคบซูเลชั่น เทคโนโลยี
โดย ดร.ไฉน น้อยแสง วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงและรางวัล special prize จากประเทศจีน
4. นวัตกรรมถุงมือและผ้ากันเปื้อนจากเส้นใยผักตบชวาตกแต่งทนไฟ
โดย ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และรางวัล special prize of the Delegation of Malaysia จากประเทศมาเลเซีย
5. สูตรสารผสมสารสกัดจากสะค้านและพลูคาวเพื่อควบคุมลูกน้ำยุงลาย
โดย ดร.ณัฐชยา คำรังษี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

แบบประเมินความพึงพอใจ