มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัล Gold Award ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562″ (Thailand Research Expo 2019)

วันที่ 10 เมษายน 2562
ณ ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์
กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับถ้วยรางวัล Gold Award พร้อมโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 70,000 บาท จากนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) มอบถ้วยรางวัลโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤทิธิ์  ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562″ (Thailand Research Expo 2019)

แบบประเมินความพึงพอใจ