ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีไตรมาสที่ 1-2 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน มีนาคม 2562)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำปีไตรมาสที่ 1-2
(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน มีนาคม 2562)

จำนวน 21 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 56,208.69 บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบประเมินความพึงพอใจ