ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จำนวน 13 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 116,219.12 บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

แบบประเมินความพึงพอใจ