ประกาศ !!! ผลการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม และการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2562

NameSizeHits
1.ประกาศผลการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม (อาจารย์)4.2 MB607
2.ประกาศผลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา (นักศึกษา)5.4 MB668

แบบประเมินความพึงพอใจ