ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน 2562)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีไตรมาสที่ 3
(เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน 2562)

จำนวน 9 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 19,986.77 บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบประเมินความพึงพอใจ