มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ (JIEC 2019)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ (JIEC 2019)

ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.psued.org/

แบบประเมินความพึงพอใจ