ข่าวเด่น!

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม

โครงการ "การพัฒนาผลงานวิจัย"

โครงการ “การพัฒนาผลงานวิจัย”

โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

ลงทะเบียนข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ (ITAP)

ลงทะเบียนข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ (ITAP)

หลักเกณฑ์พิจารณา (ITAP)

หลักเกณฑ์พิจารณา (ITAP)

บริการหลักของ ITAP

บริการหลักของ ITAP

  • 5
    Shares
แบบประเมินความพึงพอใจ