ข่าวเด่น!

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี

การปิดและยื่นข้อเสนอโครงการ

การปิดและยื่นข้อเสนอโครงการ

เชิดชูเกียรตินักวิจัย

เชิดชูเกียรตินักวิจัย

นักวิจัย/นักสร้างสรรค์ (รุ่นใหม่)

นักวิจัย/นักสร้างสรรค์ (รุ่นใหม่)

โครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2

โครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2

ประกวดสาขาดีเด่น ประจำปี 2561

ประกวดสาขาดีเด่น ประจำปี 2561

ลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ

ลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ

หลักเกณฑ์พิจารณา (ITAP)

หลักเกณฑ์พิจารณา (ITAP)

บริการหลักของ ITAP

บริการหลักของ ITAP

แบบประเมินความพึงพอใจ