ติดต่อ สวพ.

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 0-2549-4682 โทรสาร 0-2549-4680 , 0-2577-5038

ผอ.สวพ         02-549 4688
รองฯ ผอ        02-549 4685,4687
งานบริหาร     02-549 4682
งานวิชาการ   02-549 4683
งานบริการวิชาการ        02-549 4684
งานวิจัยและนวัตกรรม   02-549 4681
โทรสาร         02-549 4680
หรือ               02-577 5038

emailfacebookChrome-Logo

แผนที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

  • 1
    Share
แบบประเมินความพึงพอใจ