ทุนนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่


เอกสารทุนนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

NameSizeHits
1.ปฏิทินการเสนอขอ “ทุนนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่” ประจำปีงบประมาณ 256333.0 KB58
2.แบบเสนอโครงการงานสร้างสรรค์ (Creative project) ทุนนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563134.7 KB75

เอกสารทุนนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

NameSizeHits
1.ปฏิทินการเสนอขอ “ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่” และ “ทุนนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2562 จากกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี83.9 KB148
2.แบบเสนอโครงการงานสร้างสรรค์ (Creative project) ทุนนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562108.0 KB143
3.ใบปะหน้าโครงการงานสร้างสรรค์ : แบบสรุปข้อเสนอโครงการงานสร้างสรรค์เพื่อของบประมาณประจำปี 256250.7 KB166

  • 3
    Shares
แบบประเมินความพึงพอใจ