ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย

สรุปผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัยสตรี

ในงาน  Korea  International  Women’s  Invention  Exposition  2014(KIWIE  2014)

ณ  aT centerKangnam-Daero, Secho-gu. Seoul  ประเทศเกาหลีใต้

—————————————————————–

             การประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์  ในงาน  Korea  International  Women’s  Invention  Exposition  2014 (KIWIE  2014) ซึ่งจัดขึ้นโดย  Korea  Woman  Inventors  Association  (KWIA)  ระหว่างวันที่ 14 –  20 พฤษภาคม 2557 ณ  aT Center Kangnam-Daero, Secho-gu. Seoul ประเทศเกาหลีใต้  ประเทศเกาหลีใต้  โดยมีผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัยสตรี   จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้รับรางวัลรวม 7  รางวัล จาก  3  ผลงาน  สรุปดังนี้

1400488656408

  Continue reading

ดาวน์โหลดรูปแบบการเขียนเอกสารเผยแพร่ความรู้

ดาวน์โหลดรูปแบบการเขียนเอกสารเผยแพร่ความรู้

รูปแบบปก

รูปแบบปก (76.6 KB, 316 downloads)

รูปแบบเคำนำ สารบัญ

รูปแบบคำนำ สารบัญ (18.9 KB, 304 downloads)

รูปแบบเนื้อหา

รูปแบบเนื้อเรื่อง (59.9 KB, 302 downloads)

ม.สงขลา เชิญประชุมวิชาการระดับชาติ”ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 1

er2014

 ** ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  15 มกราคม – 23 พฤษภาคม 2557

รางวัล TEQ Award ประจำปี 2557

TEQ-2014

**กำหนดวันสิ้นสุดการรับสมัคร วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
**กำหนดวันประกาศผล ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗  

เปิดรับข้อเสนอ ปี 59

 

 

research_59

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ