ข่าวเด่น!

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี

ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพิ่มเติม ทุนวิจัยเฉพาะทาง

ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพิ่มเติม ทุนวิจัยเฉพาะทาง

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย

นักวิจัย/นักสร้างสรรค์ (รุ่นใหม่)

นักวิจัย/นักสร้างสรรค์ (รุ่นใหม่)

โครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2

โครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2

รับสมัครผู้ประกอบการ OTOP

รับสมัครผู้ประกอบการ OTOP

โครงการ Project Brief 2564

โครงการ Project Brief 2564

ประกวดสาขาดีเด่น ประจำปี 2561

ประกวดสาขาดีเด่น ประจำปี 2561

ลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ

ลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ

หลักเกณฑ์พิจารณา (ITAP)

หลักเกณฑ์พิจารณา (ITAP)

บริการหลักของ ITAP

บริการหลักของ ITAP

เอกสารเผยแพร่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) คลิก!!

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 (ครั้งที่ 1)

NameSizeHits
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2 (ครั้งที่ 1)285.3 KB4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และขยายเวลารับสมัครงาน โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2

NameSizeHits
1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2253.1 KB86
2.ใบสมัครงาน โครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)869.9 KB256

Continue reading

ดาวน์โหลด Proceeding Book 2nd ASEIS2019 และ Proceeding Book 4th PRN-CON

NameSizeHits
1.Proceeding Book 2nd ASEIS2019 (Update 14-05-2020)16.7 MB39
2.Proceeding Book 4th PRN-CON9.7 MB107

การอบรมแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) ประจำปีงบประมาณ 2564

การอบรมแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief)
“ภายใต้โครงการส่งเสริมการนำ วทน.เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน
ประจำปีงบประมาณ 2564”

วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการอบรมแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) “ภายใต้โครงการส่งเสริมการนำ วทน.เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564” เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการภายในชุมชน ด้วย วทน. และช่วยยกระดับ ผู้ประกอบการให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม และพัฒนาหมู่บ้านชุมชนให้นำ วทน. ไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่ เพื่อสร้างและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ไปสู่หมู่บ้านนวัตกรรม นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.ไฉน  น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมกับ ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการส่วนสำนักส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สป.อว.) ร่วมให้คำชี้แนะแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการในครั้งนี้

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ