ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้หัวข้อ RAINS for Thailand Food Valley ประจำปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก !!

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการชุด

NameSizeHits
1.แบบข้อเสนอโครงการวิจัยการเกษตร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โครงการชุด287.1 KB42
2.แบบฟอร์มงบประมาณ โครงการชุด11.7 KB43

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการย่อย

NameSizeHits
1.ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้หัวข้อ RAINS for Thailand Food Valley ประจาปีงบประมาณ 256485.2 KB51
2.แบบข้อเสนอโครงการวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)62.2 KB47
3.แบบฟอร์มงบประมาณ โครงการย่อย17.4 KB57

เอกสารเพิ่มเติม อื่นๆ

NameSizeHits
1.ตัวอย่างขอบเขตและหลักการดำเนินงานวิจัย RAINS for Thailand Food valley30.2 KB53
2.สรุปผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการย่อยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงาน ภายใต้แผนงานวิจัย “RAINS for Thailand Food Valley"15.8 KB52
3.ตัวอย่าง supply demand site โครงการ Buckfast Bees 2 ปี59.5 KB50
4.บทวิเคราะห์15.1 KB39
5.ตัวอย่าง supply - demand flow chart สาหร่ายพวงองุ่น49.9 KB75

หนังสือและหลักเกณฑ์

NameSizeHits
1.หนังสือแสดงเจตนาการรวมทุนวิจัยโครงการ38.4 KB64
2.หลักเกณฑ์เบื้องต้นเรื่อง สิทธิประโยชน์ทางทรัพย์สินทางปัญญา130.3 KB61

แบบประเมินความพึงพอใจ