ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่” กรอกการวิจัย Local Enterprises

NameSizeHits
1.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) "มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่" กรอกการวิจัย Local Enterprises633.8 KB30
2.แบบฟอร์มข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) เพื่อของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โครงการริเริ่มสำคัญ ปีงบประมาณ 256460.3 KB42

แบบประเมินความพึงพอใจ