ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่” แผนงานย่อย การจัดการทุนทางวัฒนธรรม

NameSizeHits
1.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) "มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่" แผนงานย่อย การจัดการทุนทางวัฒนธรรม1.3 MB32
2.แบบฟอร์มข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) เพื่อของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โครงการริเริ่มสำคัญ ปีงบประมาณ 256464.6 KB23
3.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยย่อย เพื่อของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โครงการริเริ่มสำคัญ ปีงบประมาณ 256443.7 KB21

แบบประเมินความพึงพอใจ