ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่” Education Sandbox

NameSizeHits
1.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) "พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา"1.1 MB23
2.แบบฟอร์มข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) เพื่อของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โครงการริเริ่มสำคัญ ปีงบประมาณ 256465.4 KB17
3.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยย่อย เพื่อของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โครงการริเริ่มสำคัญ ปีงบประมาณ 256444.4 KB25

แบบประเมินความพึงพอใจ