สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตศิลป์ : ปริศนาสามมิติวัดปัญญานันทาราม

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตศิลป์ : ปริศนาสามมิติวัดปัญญานันทาราม
จัดโดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ วัดปัญญานันทาราม

วันที่ 27 มีนาคม 2564
ณ วัดปัญญานันทาราม ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตศิลป์ : ปริศนาสามมิติวัดปัญญานันทาราม นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมนักวิจัยเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  ด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ วัดปัญญานันทาราม พระปัญญานันทมุนี ประธานสงฆ์วัดปัญญานันทาราม และ พระมหา ดร.เฉลิม ปิยสฺสี เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม ได้ดำเนินการจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตศิลป์ : ปริศนาสามมิติวัดปัญญานันทาราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานงานพุทธศิลป์ด้วยการสร้างสรรค์ภาพปริศนาธรรมสามมิติ จำนวน 60 ภาพ โดยติดตั้งภายในพุทธมหาเจดีย์ เจดีย์พุทธคยา วัดปัญญานันทาราม รอบศรัทธา จำนวน 34 ภาพ รอบปัญญา จำนวน 26 ภาพ เพื่อให้เกิดนวัตศิลป์แนวใหม่พร้อมระบบ QR CODE และระบบ AR ทำให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมกับผลงาน ภาพถ่ายเคลื่อนไหวและภาพนิ่งนำมาซึ่งความซาบซึ้งของความงาม ความดี ความจริง ในพระพุทธศาสนาให้กับประชาชน ชุมชน และสังคมสืบต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจ