ติดต่อ สวพ.

สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

ผอ.สวพ : 02-549 4688
รองฯ ผอ : 02-549 4685,4687
งานบริหาร : 02-549 4682
งานวิชาการ : 02-549 4683
งานบริการวิชาการ : 02-549 4684
งานวิจัยและนวัตกรรม : 02-549 4681
โทรสาร : 02-549 4680
อีเมล : ird@rmutt.ac.th
เว็บไซต์ : www.ird.rmutt.ac.th
Facebook : www.facebook.com/irdofrmutt

emailfacebookChrome-Logo

แผนที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

แบบประเมินความพึงพอใจ