ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย

ระเบียบ/ประกาศ กองทุนส่งเสริมงานวิจัย คลิก!

ทุนต่อยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยี

NameSizeHits
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทุนต่อยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2563678.4 KB91

ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

NameSizeHits
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2563643.3 KB104

ทุนวิจัยเฉพาะทาง

NameSizeHits
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทุนวิจัยเฉพาะทาง ประจำปีงบประมาณ 2563679.2 KB84

ทุนวิจัยสถาบัน

NameSizeHits
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2563103.4 KB98
แบบประเมินความพึงพอใจ